مجموعه فروشگاه پرده و پارچه سرای قائم بامدیریت عظیم قربانپور در سال 1345 تاسیس گردید وعمده فعالیت خود را در زمینه فروش پارچه های لباسی و چادری آغاز کرد .

تهران ، خيابان پيروزي ، خيابان نبرد ، چهارراه فرزانه

پرده سرا 33341460-33194445

پارچه سرا 33197858-33168695


پرده فروشی قائم